Strona główna | Aktualności | Festiwal gitarowy | Ogniska muzyczne | RODO | Galeria | Zarząd STM

 

AktualnościDyrektorzy Społecznych Ognisk Muzycznych prowadzonych przez Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu

W nawiązaniu do mego okólnika z dnia 11 marca 2020 r. (zamieszczonego na stronie STM w zakładce Aktualności), zachęcam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zwłaszcza indywidualnych za pomocą narzędzi elektronicznych (telefon komórkowy, tablet, laptop itp.) i z wykorzystaniem Skype'a, Messenger'a, Facebook'a, platform edukacyjnych oraz poczty elektronicznej, podobnie jak to się dzieje w przypadku państwowych szkół artystycznych.

Życzę Państwu zdrowia i proszę o podejmowanie działań rozważnych w trosce o zdrowie Państwa uczniów i Was.

Z poważaniem
Józef Witold Buszek
Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu


* * *


* * *Informacja o miejscu i terminie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 213, 33-300 Nowy Sącz w dniu: 11 grudnia 2019 r. I termin godz: 9.45, II termin godz: 10.00.


* * *Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu
Z A P R A S Z A
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu ogłasza nabór do Społecznych Ognisk Muzycznych na rok szkolny 2019/2020. Szczegóły naboru w sekretariatach tych Ognisk, na stronie internetowej http://www.stm.nowysacz.pl oraz na facebook.

Nauka prowadzona jest w działach:
- przedszkolnym dla dzieci w wieku 4 - 6 lat
- dziecięcym dla dzieci w wieku 6 - 9 lat
- młodzieżowym dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 18 lat
i obejmuje naukę na instrumentach, oraz zajęcia umuzykalnienia a w przypadku dzieci przedszkolnych zajęcia muzyczno - ruchowe i muzyczno - plastyczne.

Ponadto w Starym Sączu zostaje uruchomiony "Teatr Muzyki Ruchu i Słowa" dla uczestników w wieku od 9 do 18 lat.
Informacje i nabór pod nr tel: 513748783

* * *I N F O R M A C J A

podsumowująca edukację muzyczną dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019
przez Społeczne Ogniska Muzyczne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego.


W roku szkolnym 2018/19 działało 12 Społecznych Ognisk Muzycznych z 22 punktami
nauczania w których kształciło się 420 dzieci i młodzieży, w tym 262 dziewczęta
zdobywając umiejętności gry na wybranych instrumentach muzycznych. Ponadto przy
Społecznym Ognisku Muzycznym Nr 1 w Nowym Sączu działał oddział przedszkolny,
w którym w zajęciach uczestniczyło 20 dzieci w wieku 4 do 6 lat w zakresie umuzykalnienia,
przed rozpoczęciem nauki na konkretnym instrumencie muzycznym. Naukę w Społecznych
Ogniskach Muzycznych w br. szkolnym ukończyło 32 absolwentów, którzy mają możliwość
do dalszego kształcenia się w Państwowych Szkołach Muzycznych II stopnia, po zdaniu
egzaminów wstępnych obowiązujących w tych szkołach. Wszyscy Absolwenci otrzymali
symboliczne nagrody na zakończenie roku szkolnego. Naukę w Społecznych Ogniskach
Muzycznych prowadziło 78 nauczycieli posiadających w zdecydowanej większości wyższe
wykształcenie muzyczne, a tylko w kilku przypadkach średnie muzyczne. Lekcje z wyjątkiem
umuzykalnienia odbywały się indywidualnie tj. uczeń - nauczyciel. Oprócz nauki uczniowie
aktywnie uczestniczyli w życiu swych macierzystych szkół oraz miejscowości poprzez
organizacje koncertów i recitali. Ogółem odbyło się ok. 50 koncertów z następujących
okazji: Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Nauczyciela, Święta Szkoły, Święta Niepodległości,
Święta 3 Maja, Nowego Roku, Świąt Bożego Narodzenia itp. Ponadto Społeczne Ogniska
Muzyczne zorganizowały 30 występów uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.

Tradycyjnie odbyły się XXX Jubileuszowe Konfrontacje Młodych Talentów, które
w tym roku miały miejsce w Limanowej 18 maja 2019 r. a w których uczestniczyło 28 uczniów,
wyselekcjonowanych w przesłuchaniach wewnętrznych w Społecznych Ogniskach Muzycznych.

Jury wyróżniło 28 uczestników. Otrzymali oni dyplomy i nagrody.

XXX Jubileuszowe Konfrontacje Młodych Talentów wsparli finansowo:

Marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Fundatorami nagród XXX Jubileuszowych Konfrontacji Młodych Talentów byli:

Starosta Limanowski - Mieczysław Uryga
"The Piano House" z Poznania
"Anderski" - instrumenty muzyczne z Rybnika
"Jarmuła Music" s.c. z Tarnowa
"P. P. Triada" Michał Gocek - druki szkolne z Nowego Sącza
Biuro Organizacyjne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego

Za co w imieniu całej społeczności
Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego dziękujemy.

Uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych brali także udział w konkursach i przeglądach
organizowanych przez innych organizatorów niż Sądeckie Towarzystwo Muzyczne.

Na wyróżnienie w bieżącym roku szkolnym zasługuje działalność wszystkich Społecznych Ognisk Muzycznych
działających przy Sądeckim Towarzystwie Muzycznym.

Koszty edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w ogniskach pokrywane są głównie przez rodziców uczniów.
Realizację zadania wspierały także:

- Prezydent Miasta Nowego Sącza - Marszałek Województwa Małopolskiego

Przez okres wakacyjny trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020
w Społecznych Ogniskach Muzycznych oraz nabór nowych uczniów. We wszystkich miejscowościach,
szkołach, siedzibach Społecznych Ognisk Muzycznych oraz na słupach i tablicach ogłoszeniowych,
wywieszone są lub sukcesywnie będą wywieszane afisze informacyjne o prowadzonych zapisach
do Społecznych Ognisk Muzycznych. Ponadto na stronie internetowej Sądeckiego Towarzystwa
Muzycznego www.stm.nowysacz.pl znajduje się wykaz Społecznych Ognisk Muzycznych
z punktami nauczania, gdzie można zasięgnąć pełnej informacji o prowadzonych naborach.

Nowy Sącz : 17.06.2019 r.
* * *

Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2018 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)

* * *Za nami XXX Jubileuszowe Konfrontacje Młodych Talentów Społecznych Ognisk Muzycznych. Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przez trzydzieści lat współtworzyli i współorganizowali Konfrontacje Młodych Talentów. Dzięki Nim kontynuujemy wychowanie młodych artystów a patrząc na historię konfrontacji, wiemy, że wykształciliśmy wielu wybitnych absolwentów akademii muzycznych, pełniących dzisiaj odpowiedzialne funkcje artystyczne i pedagogiczne.
18 maja 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej świętowaliśmy muzycznie, XXX Jubileuszowe Konfrontacje Młodych Talentów Społecznych Ognisk Muzycznych, z grona których wykreują się w drodze edukacji artystycznej nowe indywidualności.

W tegorocznych Konfrontacjach Młodych Talentów uczestniczyło 28 wykonawców wyselekcjonowanych w przesłuchaniach wewnętrznych w Społecznych Ogniskach Muzycznych w dwóch grupach wiekowych :

I grupa wiekowa do lat 10 - ciu - 12 wykonawców
II grupa wiekowa powyżej lat 10 - ciu - 16 wykonawców

Komisja Artystyczna w składzie:

1. Pan Wincenty Curzydło - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej
2. Pani Oksana Pobutska - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
3. Pan Paweł Moszycki - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej

Komisja Artystyczna po długich obradach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia wykonawcom konfrontacji:

I grupa wiekowa do lat 10 - ciu:

Wyróżnienia:
Aleksandra Udziela - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie
Maja Baran - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie

III miejsce:

Michał Koszyk - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Maja Czachurska -(fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

II miejsce:

Karolina Miś-(skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu
Lena Ociepka- (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Dominik Szewczyk - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Blanka Wrona -(fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

I miejsce:

Barbara Pałka - (klarnet) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Weronika Wiktor - (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu
Hanna Golonka - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Szymon Ociepka - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

II grupa wiekowa powyżej lat 10 - ciu:

Wyróżnienie:
Wioletta Cieśla - (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie
Katarzyna Bukowska - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
Karolina Młynarczyk - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

III miejsce:

Bartłomiej Oleksy - (saksofon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Michał Szewczyk - (saksofon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Izabela Budz - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
Agnieszka Pałka - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
Gabriela Udziela - (klarnet) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie

II miejsce:

Jakub Młynarczyk - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
Zuzanna Wiktor - (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu
Ewelina Marzena Zielińska - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Krynicy-Zdroju

I miejsce:

Kamil Stachoń- (akordeon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
Julia Frączek- (saksofon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie

I miejsce i nagroda główna:

Katarzyna Sasak - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu

W kategorii keyboard:
Wyróżnienie:
Klaudia Frączek - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie

II miejsce:

Krystian Kulig - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

Jako najmłodsi wykonawcy XXX Jubileuszowych Konfrontacji Młodych Talentów nagrody specjalne otrzymali:
Maja Baran - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie
Karolina Miś - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu
Szymon Ociepka - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

XXX Jubileuszowe Konfrontacje Młodych Talentów wsparli finansowo:

Marszałek Województwa Małopolskiego - Pan Witold Kozłowski
Prezydent Miasta Nowego Sącza - Pan Ludomir Handzel

Fundatorami nagród XXX Jubileuszowych Konfrontacji Młodych Talentów byli:

Starosta Limanowski - Mieczysław Uryga
"The Piano House" z Poznania
" Anderski" - instrumenty muzyczne z Rybnika
" Jarmuła Music" s.c. z Tarnowa
" P.P. Triada" Michał Gocek - druki szkolne z Nowego Sącza
Biuro Organizacyjne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego

Patronat medialny:

Starosądeckie.info
Limanowianin.in

Za co w imieniu licznej społeczności
Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu
D Z I Ę K U J E
Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu

Nagrody wręczali:

w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Pani Joanna Albrzykowska-Clifford
w imieniu Starosty Limanowskiego - Pan Janusz Guzik
w imieniu Zarządu Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu - Panowie Wincenty Curzydło i Józef Witold Buszek

Nowy Sącz, dnia: 18 maja 2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z XXX Jubileuszowych Konfrontacji Młodych Talentów Społecznych Ognisk Muzycznych* * *
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
Zaprasza na jubileuszowe XXX Konfrontacje Młodych Talentów
Społecznych Ognisk Muzycznych,
które odbędą się w dniu 18 maja 2019 r. o godzinie 9.30,
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Limanowej
ul. Kościuszki 23, 34-600 Limanowa

Zapraszamy

Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie* * *
I N F O R M A C J A

podsumowująca edukację muzyczną dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018
przez Społeczne Ogniska Muzyczne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego.


W roku szkolnym 2017/18 działało 12 Społecznych Ognisk Muzycznych z 22 punktami
nauczania w których kształciło się 520 dzieci i młodzieży, w tym 348 dziewcząt
zdobywając umiejętności gry na wybranych instrumentach muzycznych. Ponadto przy
Społecznym Ognisku Muzycznym Nr 1 w Nowym Sączu działał oddział przedszkolny,
w którym w zajęciach uczestniczyło 22 dzieci w wieku 4 do 6 lat w zakresie umuzykalnienia,
przed rozpoczęciem nauki na konkretnym instrumencie muzycznym. Naukę w Społecznych Ogniskach
Muzycznych w br. szkolnym ukończyło 47 absolwentów, którzy mają możliwość do dalszego
kształcenia się w Państwowych Szkołach Muzycznych II stopnia, po zdaniu egzaminów
wstępnych obowiązujących w tych szkołach. Wszyscy Absolwenci otrzymali symboliczne
nagrody na zakończenie roku szkolnego.

Naukę w Społecznych Ogniskach Muzycznych prowadziło 97 nauczycieli posiadających
w zdecydowanej większości wyższe wykształcenie muzyczne, a tylko w kilku przypadkach
średnie muzyczne. Lekcje odbywały się indywidualnie tj. uczeń - nauczyciel.
Oprócz nauki uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu swych macierzystych szkół
oraz miejscowości poprzez organizacje koncertów i recitali. Ogółem odbyło się ok
40 koncertów z następujących okazji: Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Nauczyciela, Święta Szkoły,
Święta Niepodległości, Święta 3 Maja, Nowego Roku, Świąt Bożego Narodzenia itp.
Ponadto Społeczne Ogniska Muzyczne zorganizowały 36 występów uczniów z okazji półrocza
i zakończenia roku szkolnego ( oprócz SOM w Grybowie gdzie zakończenie roku szkolnego
odbędzie się 30 czerwca 2018 r.).

Tradycyjnie odbyły się XXIX Konfrontacje Młodych Talentów, które w tym roku miały miejsce
w Krynicy-Zdroju 19 maja 2018 r. a w których uczestniczyło 17 uczniów, wyselekcjonowanych
w przesłuchaniach wewnętrznych w Społecznych Ogniskach Muzycznych.

Jury wyróżniło 17 uczestników. Otrzymali oni dyplomy i nagrody.

XXIX Konfrontacje Młodych Talentów wsparli finansowo:

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Burmistrz Krynicy - Zdroju

Fundatorami nagród XXIX Konfrontacji Młodych Talentów byli:

Starosta Limanowski
"Anderski" - instrumenty muzyczne Rybnik
"Jarmuła Music" s.c. - Tarnów
"Ada Music" Kręcichwost - s.j." - Czechowice - Dziedzice
Dęciak Sklep Muzyczny Walerian Kurek - Nowy Sącz
"Muszynianka"
"P.P. Triada" - druki szkolne Nowy Sącz
PHU - "BiurOwiec" - Anna Baran Stary Sącz

Za co w imieniu całej społeczności
Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego dziękujemy.

Uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych brali także udział w konkursach i przeglądach
organizowanych przez innych organizatorów niż Sądeckie Towarzystwo Muzyczne.

Na wyróżnienie w bieżącym roku szkolnym zasługuje działalność wszystkich Społecznych Ognisk Muzycznych
działających przy Sądeckim Towarzystwie Muzycznym.

Koszty edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w ogniskach pokrywane są głównie przez rodziców uczniów,
(ok. 95 %). Realizację zadania wspierały także:

- Urząd Miasta Nowego Sącza - 8.000

Przez okres wakacyjny trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019
w Społecznych Ogniskach Muzycznych oraz nabór nowych uczniów.
We wszystkich miejscowościach, szkołach, siedzibach Społecznych Ognisk Muzycznych oraz na słupach
i tablicach ogłoszeniowych, wywieszone są lub sukcesywnie będą wywieszane afisze informacyjne
o prowadzonych zapisach do Społecznych Ognisk Muzycznych.
Ponadto na stronie internetowej Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego www.stm.nowysacz.pl
znajduje się wykaz Społecznych Ognisk Muzycznych z punktami nauczania,
gdzie można zasięgnąć pełnej informacji o prowadzonych naborach.

Nowy Sącz : 26.06.2018 r.
* * *

Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2017 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)

* * *I N F O R M A C J A

z XXIX Konfrontacji Młodych Talentów
Społecznych Ognisk Muzycznych, Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego
które odbyły się w dniu 19 maja 2018 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu - FILIA w Krynicy - Zdroju, ul. Bulwary Dietla 15 Organizator : Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu


W tegorocznych Konfrontacjach Młodych Talentów uczestniczyło: 17 uczniów (wyselekcjonowanych w przesłuchaniach wewnętrznych w Społecznych Ogniskach Muzycznych), w II grupach wiekowych :

I grupa wiekowa do lat 10 - ciu - 5 uczniów
II grupa wiekowa powyżej lat 10 - ciu - 12 uczniów

Komisja Artystyczna w składzie:

1. Pan Leszek Łopalewski - PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
2. Pani Renata Micołek-Wąsowicz - PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
3. Pani Renata Borucka - PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu

Komisja Artystyczna po obradach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia uczestnikom konfrontacji:

I grupa wiekowa do lat 10 - ciu:

I miejsce - 25 pkt.
Katarzyna Polańska - Kwiecień - (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy - Zdroju -
(wg oceny Komisji Artystycznej- wybitny talent, rokujący na profesjonalny rozwój)

II miejsce - 23 pkt.
Luiza Tokarz - (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu

III miejsce - 22 pkt.
Michał Jawor - (akordeon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Chełmcu

Wyróżnienie - 21 pkt.
Szymon Gambal - (pianino) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Grybowie

Wyróżnienie - 21 pkt.
Łucja Dudzic - (keyboard) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Chełmcu


II grupa wiekowa powyżej lat 10 - ciu:

I miejsce - 25 pkt.
Weronika Szarek - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

I miejsce - 25 pkt.
Anna Głód
Karol Konieczny
Kamil Konieczny
(Trio gitarowe) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
II miejsce - 24 pkt.
Urszula Chmielewska - (Fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne Nr 1 w Nowym Sączu

II miejsce - 24 pkt.
Izabela Budz - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

II miejsce - 24 pkt.
Kamil Stachoń - (akordeon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

III miejsce - 23 pkt.
Józef Potaczek - (akordeon) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

III miejsce - 23 pkt.
Aleksandra Makowiec - (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Gorlicach (Filia w Bieczu)

III miejsce - 23 pkt.
Natalia Haładyna - (śpiew solowy) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

III miejsce - 23 pkt.
Gabriela Rusnak - (śpiew solowy) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

Wyróżnienie - 22 pkt.
Ewa Wojtanek - (śpiew solowy) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

Komisja Artystyczna podkreśliła najwyższy poziom organizacyjny
i zaangażowanie osób organizujących konfrontacje.
Wartością był przydział nagród, które były obfite, celowe (dobrane dla uczestników
wg specjalności) i motywujące dzieci i młodzież do rozwoju artystycznego.
Wyróżnić należy pracę Społecznego Ogniska Muzycznego w Bukowinie Tatrzańskiej.


XXIX Konfrontacje Młodych Talentów wsparli finansowo:

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Burmistrz Krynicy - Zdroju

Fundatorami nagród XXIX Konfrontacji Młodych Talentów byli:

Starosta Limanowski
" Anderski" - instrumenty muzyczne Rybnik
" Jarmuła Music" s.c. - Tarnów
" Ada Music" Kręcichwost - s.j. - Czechowice - Dziedzice
Dęciak Sklep Muzyczny Walerian Kurek - Nowy Sącz
" Muszynianka"
" P.P. Triada" - druki szkolne Nowy Sącz
PHU - "BiurOwiec" - Anna Baran Stary Sącz

Za co w imieniu całej społeczności
Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego
Dziękuje Biuro Organizacyjne

Nowy Sącz, dnia: 21 maja 2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z XIX Konfrontacji Młodych Talentów* * *Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
Zaprasza na XXIX Konfrontacje Młodych Talentów
Społecznych Ognisk Muzycznych,
które odbędą się w dniu 19 maja 2018 r. o godzinie 9.30,
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu
- FILIA w Krynicy-Zdroju, ul. Bulwary Dietla 15

Zapraszamy

Regulamin
Karta zgłoszeniowa
* * *

Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2016 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)

* * *I N F O R M A C J A

z odbytych XXVIII Konfrontacji Młodych Talentów

Społecznych Ognisk Muzycznych w dniu

20 maja 2017 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej

Organizator : Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu


W tegorocznych Konfrontacjach Młodych Talentów uczestniczyło: 25 uczniów

w II grupach wiekowych :

I grupa wiekowa do lat 10 - ciu - 10 uczniów
II grupa wiekowa powyżej lat 10 - ciu - 15 uczniów

Komisja Artystyczna w składzie:

1. Pan Wincenty Curzydło - PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej
2. Pani Małgorzata Majda - PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu
Filia w Rabce-Zdroju
3. Pan Paweł Moszycki - PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej

Komisja Artystyczna po długich obradach postanowiła przyznać wyróżnienia I i II stopnia:

I grupa wiekowa do lat 10 - ciu

Wyróżnienia I stopnia otrzymali następujący uczniowie:


1. Tamara Trochimiuk ( wiolonczela ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
2. Nadia Kopkowicz ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Sączu
3. Wojciech Malarz ( flet prosty ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Tymbarku
4. Klaudia Florek ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
5. Piotr Danel ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Tymbarku

Wyróżnienia II stopnia otrzymali następujący uczniowie:

1. Hanna Pazdan ( flet prosty ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Tymbarku
2. Zofia Szymusiak ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
3. Oliwia Boruch ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Sączu
4. Jan Body ( skrzypce ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie
Tatrzańskiej
5. Anna Papież ( keyboard ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

II grupa wiekowa powyżej lat 10 - ciu

Wyróżnienia I stopnia otrzymali następujący uczniowie:

1. Katarzyna Latawiec ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Rabce - Zdroju
2. Natalia Haładyna ( śpiew solowy ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie
Tatrzańskiej
3. Natalia Korpak ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Rabce - Zdroju
4. Dominik Ślazyk ( keyboard ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
5. Katarzyna Galica ( trio gitarowe ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
Aleksandra Szyszka ( trio gitarowe ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
Maxym Pałgan ( trio gitarowe ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
6. Łukasz Bukowiec ( perkusja ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

Wyróżnienia II stopnia otrzymali następujący uczniowie:

1. Urszula Chmielewska ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Sączu
2. Krzysztof Marucha ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie
Tatrzańskiej
3. Paulina Podleś ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Rabce - Zdroju
4. Weronika Szarek ( gitara ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie
Tatrzańskiej
5. Alicja Krynicka ( gitara ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy-Zdroju
6. Alicja Olchawska (duet gitara i śpiew) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy-Zdroju
Daria Tyliszczak ( duet gitara i śpiew) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy-Zdroju

Projekt wsparli finansowo:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Miasto Nowy Sącz
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Fundatorami nagród byli:

Starostwo Powiatowe w Limanowej
" Anderski" - instrumenty muzyczne Gliwice
" P.P. Triada" - druki szkolne Nowy Sącz
PHU - "BiurOwiec" - Anna Baran Stary Sącz
" MEG - Gąsior sp.j." - Podhalańskie Centrum Muzyczne
" Muszynianka"

Nowy Sącz, dnia: 22 maja 2017 r.


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z XXVIII Konfrontacji Młodych Talentów
* * *


Regulamin XXVIII Konfrontacji Młodych Talentów

Karta Zgłoszeniowa


* * *
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne ogłasza


że przez cały rok trwają zapisy
do Społecznych Ognisk Muzycznych
w Nowym Sączu, w Gorlicach, w Chełmcu, w Jordanowie, w Kamienicy, w Krynicy - Zdroju, w Tymbarku, w Limanowej,
w Łukowicy, w Nowym Targu, w Świdniku i w Bukowinie Tatrzańskiej

Zapewniamy
- indywidualne zajęcia z każdym uczniem
- wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną z państwowych szkół muzycznych
- wysoki poziom nauczania, który przygotowuje dzieci i młodzież do egzaminów do szkół muzycznych I i II stopnia* * *OGŁOSZENIE


Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Towarzystwa w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania kwalifikacyjne :

- wykształcenie wyższe,
- znajomość ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r z póź.zm.,
- umiejętność wypełniania i składania wniosków aplikacyjnych do samorządów i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- mile widziane doświadczenie w tym zakresie.
Termin składania podań: do 20.09.2016 roku do Biura Towarzystwa

Wymagane dokumenty:

- CV kandydata,
- list motywacyjny,
- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Kandydat zostanie wyłoniony w drodze rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 28.09.2016 roku o godz.9.oo w biurze Towarzystwa ul. Narutowicza 6

Nowy Sącz 07.09.2016

Zarząd STM* * *

Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2015 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)

* * *

I N F O R M A C J A

podsumowująca edukację muzyczną dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 przez Społeczne Ogniska Muzyczne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego

W roku szkolnym 2014/2015 działało 14 Społecznych Ognisk Muzycznych z 11 punktami nauczania w których kształciło się 574 dzieci i młodzieży, w tym 342 dziewcząt zdobywając umiejętności gry na wybranych instrumentach muzycznych. Ponadto przy Ognisku nr 1 w Nowym Sączu działał oddział przedszkolny w którym odbywało zajęcia 11 dzieci w wieku 4 do 6 lat w zakresie umuzykalnienia, przed rozpoczęciem nauki na konkretnym instrumencie muzycznym. Naukę w ogniskach w br. szkolnym ukończyło 43 absolwentów, którzy mają prawo do dalszego kształcenia się w Państwowych Szkołach Muzycznych II stopnia, oczywiście po zdaniu egzaminów wstępnych obowiązujących w tych szkołach. Naukę prowadził0 97 nauczycieli posiadających w zdecydowanej większości wyższe wykształcenie muzyczne, a tylko w kilku przypadkach średnie muzyczne. Lekcje odbywały się indywidualnie tj. uczeń -nauczyciel. Oprócz nauki uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu swych macierzystych szkół oraz miejscowości poprzez organizacje koncertów i recitali. Ogółem odbyło się ich 22 z następujących okazji :Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Nauczyciela, Święta Szkoły, Święta Niepodległości, Święta 3 Maja, Nowego Roku, Świąt Bożego Narodzenia, Święta Owocobrania itp. Ponadto ogniska zorganizowały 47 popisów uczniów z okazji półrocza i zakończenia roku szkolnego w ognisku. Tradycyjnie odbyły się XXVI Konfrontacje Młodych Talentów ,które w tym roku odbyły się 16 maja w Krynicy Zdroju, a których uczestniczyło 7jlepszych uczniów z ognisk. Jury wyróżniło 22 uczestników. Otrzymali oni dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwa Powiatowe w Limanowej Urząd Miejski w Nowym Sączu.
Uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych brali także udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez innych organizatorów. I tak:
- Gminny Przegląd Młodych Talentów w Łącku - Ognisko z Łukowicy zdobyło 2 wyróżnienia,
- Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków w Starym Sączu - Ognisko z Chełmca zdobyło III miejsce a Ognisko z Łukowicy 1 wyróżnienie.
Na wyróżnienie w br. zasługuje działalność Społecznych Ognisk Muzycznych w Bukowinie Tatrzańskiej i Nowym Targu.
Koszty edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w ogniskach pokrywane są głównie przez rodziców uczniów, (ok. 95 % ).Realizację zadania wspierały także:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 29.000.-
- Urząd Marszałkowski w Krakowie - 10.000.-
- Starostwo Powiatowego w Nowym Sączu - 6.000.-
- Urząd Miasta w Nowym Sączu - 4.000.-
- Urząd Miasta w Rabce Zdroju - 1.000.-
- Urząd Gminy w Chełmcu - 1.000.-


Natomiast przykrym jest fakt, że ,mimo składanych wniosków brak jest wsparcia ze strony starostw powiatowych w Nowym Targu, Zakopanem i w Gorlicach oraz części miast jak: Jordanów, Limanowa Biecz, Krynica Zdrój, Zakopane ,czy gmin: Kamienica, Łukowica, Poronin.

Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 w ogniskach. Trwa nabór nowych uczniów. We wszystkich miejscowościach, szkołach oraz siedzibach ognisk wywieszone są afisze informacyjne o prowadzonych zapisach do ognisk. Ponadto na stronie internetowej Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego www.stm.nowysacz.pl znajduje się wykaz Społecznych Ognisk Muzycznych z punktami nauczania wraz z numerami telefonów gdzie można zasięgnąć pełnej informacji o prowadzonych zapisach.

Nowy Sącz 24.07.2015 r.* * *
Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2014 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)

* * *

I N F O R M A C J A

z odbytych XXVI Konfrontacji Młodych Talentów ze Społecznych Ognisk Muzycznych w dniu 16 maja 2015 roku w Krynicy Zdroju w auli Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia.

Organizator :Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu


W Konfrontacjach uczestniczyło: 47 uczniów , w 2 grupach :
I grupa do 10 lat - 7 osób
II grupa powyżej 10 lat - 40 osób

Komisja artystyczna pracowała w składzie:

- Katarzyna Kierzkowska-Weiß z Nowego Sącza
- Marek Tumidajewicz z Krynicy Zdroju
- Georg Weiß z Nowego Sącza

Laureatami Konfrontacji zostały następujące osoby :

Grupa I : do 10 lat:

1. Anna Natonek (flet prosty) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Tymbarku
2. Katarzyna Wojtyczka ( fortepian ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
3. Katarzyuna Florek ( fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
4. Karolina Doniec (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu - filia w Rabce Zdroju

Grupa II: powyżej 10 lat:

1. Łukasz Kostecki (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
2. Trio Gitarowe (Anna Głód, Aleksandra Pawlikowska, Justyna Bryja) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
3. Natalia Smreczek (flet) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
4. Duet Gitarowy (Alicja Olchawska, Daria Tyliszczak) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy Zdroju
5. Zuzanna Skowrońska (śpiew solowy) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu- filia w Szczawnicy Zdroju
6. Katarzyna Zachwieja (śpiew solowy) w duecie z Aleksandrą Szulc - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu- filia w Szczawnicy Zdroju
7. Kwintet Gitarowy (Katarzyna Galica, Bartosz Klamerus, Marlena Krzysztof, Aleksandra Szyszka, Łucja Obrusik) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
8. Mateusz Chorąży (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu - filia w Rabce Zdroju
9. Zofia Niedźwiedź ( fortepian) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu -filia w Rabce Zdroju
10. Dominik Ślazyk ( keyboard) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
11. Dawid Liberda (keyboard) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej

Projekt wsparli finansowo:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Fundatorem nagród był: Starosta Limanowski

W Konfrontacjach uczestniczył: Stanisław Ryba - członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Nowy Sącz 15.05.2015r.
* * *
I N F O R M A C J A

o podsumowaniu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014 przez Społeczne Ogniska Muzyczne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego


W roku szkolnym 2013/2014 działało 14 Społecznych Ognisk Muzycznych z 11 punktami nauczania w których kształciło się 553 dzieci i młodzieży, w tym 326 dziewcząt zdobywając umiejętności gry na wybranych instrumentach muzycznych. Ponadto przy Ognisku nr 1 w Nowym Sączu działał oddział przedszkolny w którym odbywało zajęcia 10 dzieci w wieku 4 do 6 lat w zakresie umuzykalnienia, przed rozpoczęciem nauki na konkretnym instrumencie muzycznym. Naukę w ogniskach w br. szkolnym ukończyło 43 absolwentów, którzy mają prawo do dalszego kształcenia się w Państwowych Szkołach Muzycznych II stopnia, oczywiście po zdaniu egzaminów wstępnych obowiązujących w tych szkołach. Naukę prowadził0 102 nauczycieli posiadających w zdecydowanej większości wyższe wykształcenie muzyczne, a tylko w kilku przypadkach średnie muzyczne. Lekcje odbywały się indywidualnie tj. uczeń -nauczyciel. Oprócz nauki uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu swych macierzystych szkół oraz miejscowości poprzez organizacje koncertów i recitali. Ogółem odbyło się ich 41 z następujących okazji :Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Nauczyciela, Święta Szkoły, Święta Niepodległości, Święta 3 Maja, Nowego Roku, Świąt Bożego Narodzenia, Święta Owocobrania itp. Ponadto ogniska zorganizowały 51 popisów uczniów z okazji półrocza i zakończenia roku szkolnego w ognisku.

Tradycyjnie odbyły się XXV Konfrontacje Młodych Talentów ,które w tym roku odbyły się 17 maja w Nowym Sączu, a których uczestniczyło 41 najlepszych uczniów z ognisk. Jury wyróżniło 22 uczestników. Otrzymali oni dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwa Powiatowe w Limanowej Urząd Miejski w Nowym Sączu.

Uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych brali także udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez innych organizatorów. I tak : - Przegląd Młodych Talentów w Łącku - Ognisko z Łukowicy zdobyło 1 wyróżnienie, - Szkolne Konkursy "Mam Talent " w Kamienicy, Szczawie i Zbludzy- Ognisko ze Szczawy zdobyło 3 wyróżnienia - Przegląd Pieśni o Janie Pawle II w Rabie Wyżnej (SOM Olszówka) - zdobyło 2 wyróżnienia, - Przegląd Kolędniczy w Olszówce (SOM Olszówka) - zdobyto 1 wyróżnienie, - V Spotkania Gitarowe w Gorlicach (SOM Krynica Zdrój0 zdobyto 1 wyróżnienie Na wyróżnienie w br. zasługuje działalność Społecznych Ognisk Muzycznych w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej.

Koszty edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w ogniskach pokrywane są głównie przez rodziców uczniów, (ok. 95 % ).Realizację zadania wspierały także :

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 32.000.-
- Urząd Marszałkowski w Krakowie - 10.000.-
- Starostwo Powiatowego w Nowym Sączu - 3.000.-
- Urząd Miasta w Nowym Sączu - 6.000.-
- Urząd Miasta w Nowym Targu - 2.000.-
- Urząd Miasta w Gorlicach - 1.000.-
- Urząd Miasta w Rabce Zdroju - 1.000.-
- Urząd Gminy w Mszanie Dolnej - 1.000.-
- Urząd Gminy w Chełmcu - 700.-

Natomiast przykrym jest fakt, że ,mimo składanych wniosków brak jest wsparcia ze strony starostw powiatowych w Nowym Targu, Zakopanem i w Gorlicach oraz części miast jak: Jordanów, Limanowa Biecz, Krynica Zdrój, Zakopane ,czy gmin: Kamienica, Łukowica, Poronin.

Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015 w ogniskach. Trwa nabór nowych uczniów. We wszystkich miejscowościach, szkołach oraz siedzibach ognisk wywieszone są afisze informacyjne o prowadzonych zapisach do ognisk. Ponadto na stronie internetowej Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego www.stm.nowysacz.pl znajduje się wykaz Społecznych Ognisk Muzycznych z punktami nauczania wraz z numerami telefonów gdzie można zasięgnąć pełnej informacji o prowadzonych zapisach.

Nowy Sącz 14.07.2014 r.* * *
I N F O R M A C J A

z odbytych XXV Jubileuszowych Konfrontacji Młodych Talentów ze Społecznych Ognisk Muzycznych w dniu 17 maja 2014 roku w Nowym Sączu w auli Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia.

Organizator :Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu


W Konfrontacjach uczestniczyło : 41 uczniów , w 2 grupach :
I grupa do 10 lat - 12 osób
II grupa powyżej 10 lat - 29 osób

Komisja artystyczna pracowała w składzie :

- Józef Witold Buszek z Nowego Sącza
- Małgorzata Majda z Rabki Zdroju
- Marek Hnatkiewicz z Nowego Sącza

Laureatami Konfrontacji zostały następujące osoby :

Grupa I :do 10 lat :

1. Kinga Rola (flet)- Społeczne Ognisko Muzyczne nr 1 w Nowym Sączu
2. Jakub Malacina ( skrzypce ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej
3. Barbara Wójcik ( gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne nr 1 w Nowym Sączu
4. Karolina Doniec (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu - filia
w Rabce Zdroju
5. Damian Wilczyński (keybord) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Świdniku
6. Dustin Ziółkowski (saksofon) - Społeczne Ognisko Muzyczne nr.1 w Nowym Sączu
7. Antonina Hajnos(fortepian) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
8. Klemens Skupień (skrzypce) Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie
Tatrzańskiej.-filia w Poronin

Grupa II: powyżej 11 lat :

1. Agata Leśniowska (flet) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
2. Maria Horoszko (gitara ) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy Zdroju
3. Zofia Niedźwiedź (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
4. Natalia Popielarz ( fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Jordanowie
5. Urszula Spyrka ( wiolonczela) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
6. Grzegorz Malacina (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
7. Bartosz Klamerus (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
8. Albert Rusnak (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy Zdroju
9. Zuzanna Skowrońska (śpiew solowy) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym
Targu -filia w Szczawnicy
10. Aleksandra Szulc (śpiew solowy) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym
Targu - filia w Szczawnicy
11. Aleksandra Hobot (keybord) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
12. Dominik Ślazyk (keybord) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
13. Trio :Piotr Szewczyk (skrzypce),Łucja Obrysik (gitara) i Marlena Krzysztof (gitara) -
Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
14. Kwartet gitarowy: (Aleksandra Pawlikowska, Anna Głód, Gabriela Rękas,
Karolina Czernik) -Społeczne Ognisko Muzyczne w Bukowinie Tatrzańskiej

Projekt wsparli finansowo:
województwo małopolskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundatorami nagród byli : Starosta Limanowski i Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Nowym Sączu

W Konfrontacjach uczestniczył Starosta Limanowski p. Jan Puchała

Ponadto Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego p. Wiesław Zabierowski w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył p.Alicji Krupowskiej ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Nowym Targu - filia w Rabce odznaczenie "Zasłużony dla Kultury Polskiej - za społeczne zaangażowanie na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

Nowy Sącz 20.05.2014r.* * *
Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2013 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)
* * *
Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2012 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)
* * *INFORMACJA

o podsumowaniu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013 prowadzonej przez Społeczne Ogniska Muzyczne Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego


W roku szkolnym 2012/2013 działało 15 Społecznych Ognisk Muzycznych z 14 punktami nauczania w których kształciło się 554 dzieci i młodzieży, w tym 314 dziewcząt zdobywając umiejętności gry na różnych instrumentach muzycznych. Ponadto przy Ognisku nr 1 w Nowym Sączu działał oddział przedszkolny w którym odbywało zajęcia 10 dzieci w wieku 4 do 6 lat w zakresie umuzykalnienia, przed rozpoczęciem nauki na konkretnym instrumencie muzycznym. Naukę w ogniskach w br. szkolnym ukończyło 36 absolwentów, którzy mają prawo do dalszego kształcenia się w Państwowych Szkołach Muzycznych II stopnia, oczywiście po zdaniu egzaminów wstępnych obowiązujących w tych szkołach. Naukę prowadziło 105 nauczycieli posiadających w zdecydowanej większości wyższe wykształcenie muzyczne, a tylko w kilku przypadkach średnie muzyczne. Lekcje odbywały się indywidualnie tj. uczeń - nauczyciel.

Oprócz nauki uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu swych macierzystych szkół oraz miejscowości poprzez organizacje koncertów i recitali. Ogółem odbyło się ich 39 z następujących okazji: Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Nauczyciela, Święta Szkoły, Święta Niepodległości, Święta 3 Maja, Nowego Roku, Świąt Bożego Narodzenia, Święta Owocobrania itp.. Ponadto ogniska zorganizowały 48 popisów uczniów z okazji półrocza i zakończenia roku szkolnego w ognisku. Tradycyjnie zorganizowano XXIV Konfrontacje Młodych Talentów, które w tym roku odbyły się 18 maja w Nowym Targu, a w których uczestniczyło 47 najlepszych uczniów z ognisk. Jury wyróżniło 17 uczestników. Otrzymali oni dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwa Powiatowe w Limanowej Urząd Miejski w Nowym Targu.

Uczniowie Społecznych Ognisk Muzycznych brali także udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez innych organizatorów. I tak: - VII Festiwal Muzyki Współczesnej dla pianistów w Lublińcu (SOM nr 1 Nowy Sącz) - zdobyto wyróżnienie I stopnia,
- XVI Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Padarewskiego w Tuchowie (SOM nr.l Nowy Sącz),
- XIII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów w Nowym Sączu (SOM nr.lNowy Sącz) - zdobyto I miejsce,
- XXI Powiatowy Konkurs młodych Muzyków grających na keyboardach Starym Sączu (SOM Krynica Zdrój) - 1 miejsce,
- Konkurs Młodych Talentów w Starym Sączu (SOM Chełmiec) - zdobyto wyróżnienie,
- Przegląd Pieśni Religijnej w Kasince Wielkiej (SOM Olszówka) - zdobyto 2 wyróżnienia,
- Przegląd Kolędniczy w Olszówce (SOM Olszówka) - zdobyto 2 miejsce,
- Przegląd Muzyczny w Podegrodziu (SOM Łukowica) - zdobyto 1 wyróżnienie,
- Konkurs Pianistyczny w Tuchowie (SOM Nowy Targ) - wyróżnienie.

Na wyróżnienie w br. zasługuje działalność Społecznych Ognisk Muzycznych w Nowym Targu i Krynicy Zdroju .

Koszty edukacji muzycznej w ogniskach pokrywane są głównie przez rodziców uczniów, (ok. 95 % ). Realizację zadania wspierały także: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 30.000.-
- Urząd Marszałkowski w Krakowie - 25.000.-
- Starostwo Powiatowego w Nowym Sączu - 3.000.-
- Urząd Miasta w Nowym Sączu - 5.000.-
- Urząd Miasta w Nowym Targu - 2.000.-
- Urząd Miasta w Gorlicach - 1.000.-
- Urząd Miasta w Rabce Zdroju - 1.000.-
- Urząd Gminy w Mszanie Dolnej - 1.000.-
- Urząd Gminy w Chełmcu - 1.000.-

Natomiast przykrym jest fakt, że mimo składanych wniosków brak jest wsparcia ze strony starostw powiatowych w Nowym Targu, Zakopanem i w Gorlicach oraz części miast jak: Jordanów, Limanowa Biecz, Krynica Zdrój, Zakopane, czy gmin: Kamienica, Łukowica, Poronin.

Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014 w ogniskach. Trwa nabór nowych uczniów. We wszystkich miejscowościach, szkołach oraz siedzibach ognisk wywieszone są afisze informacyjne o prowadzonych zapisach do ognisk. Ponadto na stronie internetowej Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego www.stm.nowvsacz.pl znajduje się wykaz Społecznych Ognisk Muzycznych z punktami nauczania wraz z numerami telefonów gdzie można zasięgnąć pełnej informacji o prowadzonych zapisach.

Nowy Sącz 02.07.2013 r.* * *Informacja

z odbytych XXIV Konfrontacji Młodych Talentów ze Społecznych Ognisk Muzycznych odbytych w dniu 18 maja 2013 roku w Nowym Targu w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Organizator: Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu.


W Konfrontacjach uczestniczyło: 47 uczniów, w 2 grupach: I grupa do 10 lat - 10 osób
II grupa powyżej 10 lat - 37 osób

Komisja artystyczna pracowała w składzie: - Agnieszka Derebas z Nowego Targu
- Witold Krupa z Zakopanego
- Marian Wrona z Limanowe

Laureatami Konfrontacji zostały następujące osoby:

Grupa I do 10 lat:

1. Natalia Korpak (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
2. Jakub Malacina (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Zakopanem
3. Antonina Hajnos (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu 4
4. Patrycja Wierzycka (keybord) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Świdniku
5. Weronika Wolska (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Zakopanem

Grupa II powyżej 11 lat:

1. Małgorzata Floreki (skrzypce) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Kamienicy
2. Maria Horoszko (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy Zdroju
3. Zofia Niedźwiedź (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
4. Piotr Suder (fortepan) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
5. Jakub Chrobak ( fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
6. Agnieszka Michniewicz (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
7. Duet akordeonowy: Zofia Pitoń i Wojciech Pitoń - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
8. Trio: Piotr Szewczyk (skrzypce), Łucja Obrysik (gitara) i Marlena Krzysztof (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
9. Krzysztof Maślanka ( keybord) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy Zdroju

W Konfrontacjach uczestniczył Burmistrz Nowego Targu p. Marek Fryźlewicz.

Fundatorami nagród byli: Starosta Limanowski i Burmistrz Nowego Targu.

Ponadto Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego p. Wiesław Zabierowski w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył p. Stanisławie Bryniczce i p. Marcie Cieplińskiej-Korwel z Ogniska Muzycznego w Nowym Targu "Zasłużony dla Kultury Polskiej" za społeczne zaangażowanie na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży

Nowy Sącz 20.05.2013 r.* * *
Sprawozdanie merytoryczne i bilans za 2011 rok
(plik pdf - wymagany Acrobat Reader)
* * *Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym STMInformacja o odbytym VII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w dniu 20 czerwca 20012 roku.

W dniu 20 czerwca 2012 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu odbyło się VII Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego, na którym członkowie podsumowali okres czteroletniej działalności Towarzystwa.

Obrady rozpoczęły się miłym akcentem wręczenia Odznak "Zasłużony dla Kultury Polskiej" jakie przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wyróżniających się członków Towarzystwa. Otrzymali je:
Renata Jonakowska-Olszowska - Nowy Sącz
Bernard Król - Nowy Sącz
Leon Padula - Nowy Sącz
Józef Józefiak - Nowy Sącz
Piotr Dziechciowski - Nowy Targ
Stanisław Migacz - Nowy Sącz.

Członkowie pozytywnie ocenili okres czteroletniej działalności władz Towarzystwa. Do głównych osiągnięć zaliczono szeroko pojętą edukację muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa poprzez:

1. Prowadzenie Społecznych Ognisk Muzycznych, szczególnie w miejscowościach oddalonych od państwowych szkól muzycznych. Aktualnie działa 14 ognisk muzycznych w 24 miejscowościach w których pobiera naukę ponad 520 dzieci i młodzieży. Ich edukacją zajmuje się ponad 100 nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie muzyczne. Oprócz prowadzonej działalności edukacyjnej ogniska organizowały koncerty i poranki muzyczne dla rodziców i społeczeństwa swych miejscowości. Największym i wyróżniającym się Ogniskiem jest Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu, co jest zasługą dyrektora Ogniska kol. Stanisława Rakoczego oraz nauczycieli uczących Ognisku.

2. Ważną formą działalności ognisk było corocznie organizowanie Konfrontacje Młodych Talentów, w których uczestniczy corocznie około 35 najlepszych uczniów. Pozwala to na sprawdzenie działalności dydaktycznej Ognisk, a uczniom dało możliwość konfrontacji swych umiejętności artystycznych z innymi uczestnikami oraz obycia się ze sceną.

3. Organizacja wspólnie z Państwową Szkoła Muzyczną I i II stopnia w Nowym Sączu Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza w Krynicy Zdroju. Uczestniczy w nim każdorazowo kilkadziesiąt osób z Polski, Słowacji, Czech, Białorusi, Rumunii Rosji. W ramach festiwalu odbywały się lekcje mistrzowskie, które prowadzili wybitni gitarzyści z Polski i z zagranicy. W ramach festiwalu odbywały się koncerty gitarowe wykonaniu wybitnych gitarzystów krajowych i zagranicznych jak: Zoran Dukic - Chorwacja, Raphaella Smith - Belgia, Gabriel Bianko - Francja, Antoni Birula - Rosja, Gerard Reichenbach - Niemcy, Angello Dezyderio - Włochy, Natalia Lipnitskaya - Białoruś, Judicael Porroy - Francja, Victor Willdangos - Argentyna, Ralph Lislevand - Norwegia czy Łukasz Kuropaczewski, Michał Nagy, Arkadiusz Krupa, Marek Długosz i inni z Polski. We wszystkich koncertach uczestniczyło ponad 4000 słuchaczy.

4. Corocznie organizowany był wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu "Salon Muzyczny" pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. W minionej kadencji odbyło się 37 koncertów, w których uczestniczyło ok. 5500 osób, które miały możliwość zapoznania się z wartościowymi dziełami muzyki poważnej oraz z dorobkiem artystycznym uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu.

5. W latach 2008-2009 Towarzystwo współuczestniczyło w organizacji "Wakacji z Muzyką", w ramach których odbywały się Międzynarodowe Kursy Interpretacji Muzycznej, w których uczestniczyło 598 osób z Polski, Niemiec, Włoch, Norwegi, Szwecji, Francji, USA, Chin, Japonii i Korei Południowej. Zorganizowanych zostało 48 koncertów, w których uczestniczyło około 16000 słuchaczy.

6. W dniu 12 czerwca 2010 roku odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności Towarzystwa. Z tej okazji Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego nadał Towarzystwu Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Ponadto:
- Prezydent Rzeczpospolitej Polski wyróżnił 5 członków brązowymi, srebrnymi i złotym "Krzyżami Zasługi"
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 11 członkom Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
- Minister Edukacji Narodowej przyznał 3 osobom" Medale Komisji Edukacji Narodowej"
- Starosta Nowosądecki wyróżnił 4 osoby "Złotym Jabłkiem Sądeckim"

7. W czasie tej kadencji Zarząd ustanowił nagrodę w postaci statuetki "Srebrny Kamerton" dla wyróżniających się samorządów za wspieranie Towarzystwa w Realizacji zadań. Wręczone zostały one po raz pierwszy podczas obchodów 25-lecia Towarzystwa. Otrzymały je:
- wśród starostw - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
- wśród miast - Urząd Miejski w Nowym Sączu i Urząd Miejski w Nowym Targu,
- wśród miast i gmin - Urząd Miasta w Rabce Zdroju,
- wśród gmin - Urząd Gminy w Tymbarku.

8. Działalność finansowa prowadzona była w sposób prawidłowy. Zarząd podejmował systematyczne działania w celu pozyskiwania środków finansowych na wspieranie realizowanych zadań. Na podkreślenie zasługuje fakt, że działalność edukacyjną dzieci i młodzieży wspierały: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Urzędy Miast: w Nowym Sączu, Nowym Targu, Rabce Zdroju i Gorlicach oraz Urząd Gminy w Mszanie Dolnej.

Po dyskusji członkowie Towarzystwa jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi pracującemu od 20 lat pod kierownictwem Pana Wiesława Zabierowskiego. Uchwalono także główne kierunki pracy na następną kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa wybrany został w składzie:
- Wiesław Zabierowski - Prezes
- Józef Witold Buszek - Wiceprezes
- Barbara Dusza - Skarbnik
- Katarzyna Kierkowska - Sekretarz
- Miczysław Smyda - Członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Leon Padula - Przewodniczący
- Anna Król - Członek
- Witold Krupa - Czlonek

Sąd Koleżeński w składzie:
- Marian Wrona - Przewodniczący
- Andrzej Obtułowicz - Członek
- Krzysztof Biel - Członek

Nowy Sącz 20.06.2012* * *Informacja o XXIII Konfrontacjach Młodych Talentów ze Społecznych Ognisk Muzycznych
XXIII Konfrontacje Młodych Talentów ze Społecznych Ognisk Muzycznych, odbyły się w dniu 19 maja 2012 roku w Gorlicach, w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Organizator: Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu.

W Konfrontacjach uczestniczyło: 33 uczniów, z następujących Społecznych Ognisk Muzycznych: Limanowa, Świdnik, Łukowica Tymbark, Nowy Targ, Krynica Zdrój, Chełmiec i Gorlice. Uczniowie rywalizowali w 2 grupach: I grupa do 10 lat - 10 osób, II grupa powyżej 10 lat - 23 osoby.

Komisja artystyczna pracowała w składzie :
- Henryk Rąpała
- Bernard Król
- Marian Wrona.

Laureatami Konfrontacji zostały następujące osoby:

Grupa I (do 10 lat):

1. Jan Rosiek (wiolonczela) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Tymbarku
2. Konrad Strama (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
3. Łukasz Bukowiec (perkusja) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Limanowej
4. Patrycja Wierzycka (keyboard) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Świdniku
5. Karol i Mikołaj Pancerz (duet fortepianowy) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Gorlicach

Grupa II (powyżej 11 lat):

1. Maria Horoszko (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Krynicy Zdroju
2. Zofia Dara (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
3. Katarzyna Galica (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
4. Urszula Spyrka (wiolonczela) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
5. Mateusz Kwak (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
6. Michał Fołtyn (fortepian) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
7. Magdalena Pietrzak (trąbka) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Świdniku
8. Marcin Fatla (gitara) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu.
9. Maria Ból (keyboard) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Tymbarku
10. Przemysław Bielarczyk (keyboard) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Nowym Targu
11. Krystian Król (keyboard) - Społeczne Ognisko Muzyczne w Świdniku

W Konfrontacjach uczestniczył Starosta Gorlicki p. Mirosław Wędrychowicz. Fundatorami nagród byli : Starosta Limanowski i Starosta Gorlicki. Ponadto Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego p. Wiesław Zabierowski, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczy p. Bernardowi Królowi - członkowi Komisji Rewizyjnej Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" - za społeczne zaangażowanie na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

Nowy Sącz 14.05.2011