Strona główna | Aktualności | Festiwal gitarowy | Ogniska muzyczne | RODO | Galeria | Zarząd STM

 

GaleriaJubileusz XXX-lecia
Sądeckiego Towarzystwa MuzycznegoZapraszamy do obejrzenia obszernej fotogalerii z Jubileuszu XXX-lecia
Sądeckiego Towarzystwa MuzycznegoW dniu 13 czerwca 2015 roku w reprezentacyjnej sali Sądeckiego Ratusza odbyły się uroczyste obchody 30-lecia działalności Towarzystwa, które rozpoczął koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu pod dyrekcją Stanisława Welanyka.Orkiestra Symfoniczna PSM II st. w Nowym Sączu


Przybyłych uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Towarzystwa Wiesław Zabierowski. Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejmu RP Andrzej Czerwiński, Jerzy Miller -Wojewoda Małopolski, Leszek Zegzda - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Beata Drewniacka - przedstawicielka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Baran - Małopolski Wicekurator Oświaty, Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza, Bożena Jawor - Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Iwona Bilska - Burmistrz Jordanowa, Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowiny Tatrzańskiej oraz przedstawiciele samorządów: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Urzędu Miasta w Gorlicach, Rabce Zdroju, Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej i innych.Zaproszeni goście


Po powitaniu rys historyczny Towarzystwa przedstawiła Sekretarz Zarządu -Katarzyna Kierzkowska - Weiß.


Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień zasłużonym członkom Towarzystwa. Odznaczenia państwowe otrzymali:
Marian Wrona - Srebrny Krzyż Zasługi
Padula Leszek - Srebrny Krzyż Zasługi
Wręczenia dokonał Wojewoda Małopolski Jerzy MillerWojewoda Jerzy Miller wręcza Krzyże Zasługi


Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Beata Drewniacka odczytała list gratulacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z przyznaną nagrodę specjalną Sądeckiemu Towarzystwu Muzycznemu z tej okazji.
Wiesław Zabierowski odbiera od p. Beaty Drewniackiej list gratulacyjny wraz z nagrodą specjalną przyznaną Towarzystwu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał indywidualne Odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej", które otrzymali:
- Marta Łapczyńska
- Halina Sięka
- Halina Dyczek
- Edyta Lachor-Mitkowska
- Małgorzata Łoś-Krężlewicz
- Alicja Baran
- Mieczysław Smyda
- Jan Rosiek
- Józef Smoter
- Stanisław Marduła
- Piotr Gryźlak
- Wiesław Krzemiński.Przyznanie Odznak "Zasłużony dla Kultury Polskiej"


Z kolei Minister Edukacji przyznał "Medale Komisji Edukacji Narodowej", które otrzymali:
- Anna Król
- Katarzyna Kierzkowska - Weiß
- Jan Różycki."Medale Komisji Edukacji Narodowej" otrzymują Anna Król, Katarzyna Kierzkowska-Weiss i Jan Różycki


Z kolei Wicemarszałek Województwa Małopolskiego -Leszek Zegzda w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącej Sejmiku Małopolskiego wręczył przyznany Towarzystwu Medal Honorowy- "Polonia Minor" za zasługi w rozwoju województwa małopolskiego w zakresie kultury. Otrzymali powyższe medala także : Wiesław Zabierowski- Prezes Zarządu i Józef Witold Buszek - Wiceprezes ZarząduWicemarszałek Leszek Zegzda wręcza Medale Honorowe" Polonia Minior"


Następnie wręczona została nagroda Starosty Nowosądeckiego dla Towarzystwa oraz "Złote Jabłko Sądeckie", które otrzymał:
-Andrzej Klinkowski

"Srebrne Jabłko Sądeckie" otrzymali :
- Andrzej Obtułowicz
- Elżbieta Bulanda

"Srebrne Jabłko Sądeckie" otrzymuje Andrzej Obtułowicz


Nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza otrzymali:
- Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
- Wiesław Zabierowski
- Wiesława Goryca
- Anna Łukasik

Wiesław Zabierowski otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza


Nagrodę Burmistrza Gorlic otrzymała: Barbara Dusza.
Nagrodę Burmistrza Jordanowa otrzymała: Ksenia Miśkiewicz.
Nagrodę Wójta Gminy Mszana Dolna otrzymał: Łukasz Dziechciowski.
Nagrodę Gminy Łukowica otrzymał: Marian WronaPrzewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor wręcza obraz przyznany Wiesławowi Zabierowskiemu - Prezesowi Zarządu za 25 lat kierowania Towarzystwem.


W czasie tych uroczystości zostały wręczone po raz drugi statuetki "Srebrne Kamertony" dla wyróżniających się samorządów i instytucji, które wspierają działalność Towarzystwa na swym terenie. Otrzymali je: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
- Urząd Miasta w Nowym Sączu
- Urząd Miasta w Rabce Zdroju
- Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej
- Urząd Gminy w Mszanie Dolnej.

Wicemarszałek Leszek Zegzda odbiera " Srebrny Kamerton" przyznany Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego


Prezydent Miasta Ryszard Nowak odbiera "Srebrny Kamerton" (po raz drugi) z rąk Prezesa Zarządu Wiesława Zabierowskiego


Wręczone zostały także po raz pierwszy ustanowione Honorowe Odznaki "Zasłużony dla Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego":
Otrzymali je:
- Barbara Dusza - jedna z założycieli Towarzystwa, nauczycieli dyrektor Ogniska w Gorlicach, Skarbnik Zarządu STM,
- Anna Król - długoletni członek, nauczyciel Ogniska w Limanowej
- Katarzyna Kierzkowska-Weiss - długoletnia nauczycielka Ogniska nr 1 w Nowym Sączu. Sekretarz Zarządu STM
- Stanisława Bryniczka - długoletnia księgowa Ogniska w Nowym Targ
- Wiesława Goryca - długoletnia nauczycielka i dyrektorka Ogniska nr 3 w Nowym Sączu
- Olga Bolanowska - długoletnia nauczycielka Ogniska nr 1w Nowym Sączu
- Ksenia Miśkiewicz - nauczycielka i dyrektorka Ogniska w Jordanowi
- Halina Walter - długoletnia nauczycielka Ogniska nr 1 w Nowym Sączu i w Chełmcu
- Katarzyna Cichoń-Barszczewska -nauczycielka i dyrektorka Ogniska w Kamienicy
- Celina Prędki - długoletnia Główna Księgowa Ogniska w Limanowej
- Józef Witold Buszek - założyciel Towarzystwa, długoletni dyrektor Ogniska nr 1 w Nowym Sączu, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
- Antoni Malczak -założyciel Towarzystwa, pierwszy Wiceprezes Zarządu
- Janusz Tomalski - założyciel Towarzystwa Pierwszy prezes Zarządu Towarzystwa
- Wiesław Zabierowski -, założyciel Towarzystwa, długoletni Prezes Zarządu,
- Stanisław Migacz - założyciel Towarzystwa, długoletni dyrektor Biura STM,
- Marian Wrona - długoletni członek, dyrektor Ogniska w Świdniku, były członek Zarządu
- Stanisław Rakoczy - długoletni dyrektor Ogniska w Nowym Targu
- Jan Rosiek - nauczyciel i dyrektor Ogniska w Tymbarku
- Bernard Król - członek Towarzystwa, były dyrektor Ogniska w Męcinie
- Witold Krupa - długoletni nauczyciel Ogniska w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej, członek Komisji Rewizyjnej STM
- Witold Curzydło - dyrektor Ogniska w Limanowej
- Mieczysław Smyda - nauczyciel i dyrektor Ogniska w Krynicy Zdroju członek Zarządu Towarzystwa
- Łukasz Dziechciowski - nauczycieli i dyrektor Ogniska w Olszówce
a ponadto przedstawiciele instytucji i samorządów, z którymi współpraca układa się od lat można by powiedzieć wzorcowo:
- Anna Wotlińska - Naczelnik Wydziału Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Józef Kantor - Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Nowym Sączu
- Małgorzata Szewczyk - inspektor Wydz. Kultury i Sportu UM w N. Sączu
- Małgorzata Skwarka-inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Prezes Zarządu Wiesław Zabierowski wręcza Honorowe Odznaki "Zasłużony dla Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego"


Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie działaczy Towarzystwa i zaproszonych gości.Jubileusz XXV-lecia
Sądeckiego Towarzystwa MuzycznegoW dniu 12 czerwca 2010 roku w reprezentacyjnej sali Sądeckiego Ratusza odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności Towarzystwa, które rozpoczął koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu pod dyrekcją Stanisława Welanyka.
Orkiestra Symfoniczna PSM II st. w Nowym Sączu


Przybyłych uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Towarzystwa Wiesław Zabierowski. Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław Sorys - Wicewojewoda Małopolski, Paweł Stułka - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bożena Jawor - Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, Stanisław Pachowicz - Wójt Gminy Tymbark oraz przedstawiciele samorządów: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Urzędu Miasta w Krynicy Zdroju, Urzędu Miasta w Rabce Zdroju i inni.
Po powitaniu rys historyczny Towarzystwa przedstawił Prezes Wiesław Zabierowski.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień zasłużonym członkom Towarzystwa.

Odznaczenia państwowe otrzymali:
Anna Król - Brązowy Krzyż Zasługi
Barbara Dusza - Srebrny Krzyż Zasługi
Stanisław Rakoczy - Srebrny Krzyż Zasługi
Józef Witold Buszek - Srebrny Krzyż Zasługi
Wiesław Zabierowski - Złoty Krzyż Zasługi
Wręczenia dokonał Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys.

Wicewojewoda Stanisław Szorys wręcza Krzyże Zasługi


Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Paweł Stułka wręczył przyznaną Sądeckiemu Towarzystwu Muzycznemu z tej okazji Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Wiesław Zabierowski odbiera od p. Pawła Sułki nagrodę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną Towarzystwu


Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał indywidualne Odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej", które otrzymali:
- Olga Bolanowska
- Wiesława Goryca
- Katarzyna Kierzkowska
- Ewa Zachwieja
- Barbara Kaperska
- Małgorzata Majda
- Witold Krupa
- Andrzej Obtułowicz
- Marian Tabaszewski
- Andrzej Tomiak
- Wincenty Kurzydło.

Przyznanie Odznak "Zasłużony dla Kultury Polskiej"


Z kolei Minister Edukacji Narodowej przyznał "Medale Komisji Edukacji Narodowej", które otrzymali:
- Józef Witold Buszek
- Marian Wrona
- Wiesław Zabierowski.

"Medale Komisji Edukacji Narodowej" otrzymują Józef Witold Buszek, Marian Wrona i Wiesław Zabierowski


Następnie wręczona została nagroda Starosty Nowosądeckiego dla Towarzystwa oraz "Złote Jabłko Sądeckie", które otrzymali :
- Lucyna Matuła
- Renata Jonakowska-Olszowska
- Krzysztof Biel
- Marek Hnatkiewicz.

"Złote Jabłko Sądeckie" otrzymują Marek Hnatkiewicz, Krzysztof Biel, Renata Jonakowska-Olszowska


Nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza otrzymali:
- Teresa Orchel
- Elżbieta Bulanda
- Leon Padula.

Nagrodę Burmistrza Krynicy Zdroju otrzymał: Mieczysław Smyda.

Nagrodę Burmistrza Nowego Targu otrzymała: Stanisława Bryniczka.

Nagrodę Wójta Gminy Mszana Dolna otrzymał: Łukasz Dziechciowski.

Nagrodę Burmistrza Jordanowa otrzymała: Ksenia Miśkiewicz.

W czasie tych uroczystości zostały wręczone po raz pierwszy "Srebrne Kamertony" dla wyróżniających się samorządów, które wspierają działalność Towarzystwa na swym terenie. Otrzymali je:
- wśród starostw: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
- wśród miast: Urząd Miasta w Nowym Sączu i Urząd Miasta w Nowym Targu
- wśród miast i gmin: Urząd Miasta w Rabce Zdroju
- wśród gmin: Urząd Gminy w Tymbarku.

Wiceprezydent Miasta Bożena Jawor odbiera "Srebrny Kamerton" przyznany Urzędowi Miasta


Wręczone zostały także podziękowania Towarzystwa dla osób, które wspierają jego działania i otrzymali je:
- Piotr Gryźlak - redaktor Sądeczanina i były redaktor "Dziennika Polskiego"
- Jerzy Cebula - redaktor Dziennika Polskiego
- Małgorzata Skwarka - inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
- Kazimierz Ogorzałek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie działaczy Towarzystwa i zaproszonych gości.
Jubileusz XX-lecia
Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego

Wiesław Zabierowski, Bogumiła Walczyńska

Zespół Sonatina

Wiesław Zabierowski, Józef Witold Buszek

Barbara Mirek, Marcin Bogaczyk

Starosta nowosądecki Jan Golonka wręcza odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
dla Józefa Witolda Buszka, Anny Król, Mariana Wrony