Strona główna | Aktualności | Festiwal gitarowy | Ogniska muzyczne | RODO | Galeria | Zarząd STM

 

Krótko o STM...Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu rozpoczęło swoją działalność z dniem 4 czerwca 1985 roku (data rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu).
Naszym głównym celem jest szeroko pojęta edukacja dzieci i młodzieży. Służy temu organizacja koncertów i audycji muzycznych, a także umożliwienie nauki w rozbudowanej sieci Społecznych Ognisk Muzycznych.
W styczniu 1986 roku Towarzystwo przejęło od Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego 6 Społecznych Ognisk Muzycznych. Od tego czasu powiększyliśmy ilość ognisk, wchodząc głównie na tereny wiejskie, znacznie oddalone od szkół muzycznych, stwarzając możliwości zdobywania wykształcenia muzycznego na poziomie podstawowym dzieciom i młodzieży. W chwili obecnej działa 15 Społecznych Ognisk Muzycznych w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, nowotarskim i suskim.
Ogniska Muzyczne prowadzą filie i punkty nauczania w 25 miejscowościach. Rocznie naukę pobiera ok. 500-600 uczniów. Zatrudnionych jest ok. 100 nauczycieli muzyki posiadających wyższe i średnie wykształcenie muzyczne. Ogniska działają w oparciu o bazę lokalową szkół podstawowych, gimnazjalnych, muzycznych, ośrodków kultury i parafii.
Łącznie przez 20 lat działalności edukacyjnej Towarzystwa, wykształcenie muzyczne w Ogniskach uzyskało ok. 1000 uczniów. Absolwenci ognisk zasilają orkiestry dęte i kapele ludowe działające na naszym terenie. Najzdolniejsi kontynuują naukę w Państwowych Szkołach Muzycznych I i II stopnia. Przez 18 lat organizujemy Przeglądy Dorobku Artystycznego będące prezentacją najzdolniejszej młodzieży z Ognisk Muzycznych.
W roku 1985 Towarzystwo przejęło od Urzędu Miasta Nowego Sącza orkiestrę symfoniczną, która działała do września 1986. W jej miejsce utworzone zostały trzy małe zespoły kameralne - dwa kwartety i kwintet. Zarówno orkiestra jak i zespoły kameralne wzięły udział w około 1000 koncertów i audycji muzycznych dla mieszkańców byłego woj. nowosądeckiego.
Audycje muzyczne były wykonywane przez zespoły kameralne głównie w szkołach dla dzieci i młodzieży w ramach lekcji umuzykalnienia.
W październiku 1992 roku rozpoczęła działalność kolejna Orkiestra Symfoniczna, która przy Towarzystwie działała do 1999 roku. Orkistra funkcjonowała na zasadach amatorskich i wykonywała ok. 15 koncertów rocznie w różnych miejscowościach naszego regionu. W roku 1996 wyjechała do Danii na zaproszenie Akademickiej Orkiestry z Arhus. W 1997 roku gościła w Nowym Sączu orkiestra z Danii, która przyjechała z rewizytą i z którą koncertowała w Nowym Sączu i Krynicy. W czerwcu 1999 r. brała udział w oprawie Mszy Świętej celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu.
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne dwukrotnie współuczestniczyło w organizacji przez przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Ady Sari.
W latch 1997-1998 byliśmy organizatorem drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego prowadzonego przez Kevina Kennera (USA) i Mariolę Cieniawę w Krynicy.
Od roku 2004 wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną w Nowym Sączu jesteśmy współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza w Krynicy.
Niewątpliwym sukcesem działalności Towarzystwa jest zorganizowanie w ciągu 20 lat ok. 2000 koncertów w wykonaniu zarówno własnych zespołów jak i zaproszonyc wybitnych artystów z Polski i zagranicy, m.in. z Japonii, Niemiec, Jugosławii, USA.
W latach 1990-1992 prowadziliśmy naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego - kursów dla początkujących, zaawansowanych oraz konwersacji.
W roku 1994 wspólnie z wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu byliśmy organizatorem Ogólnopolskiej Narady Dyrektorów Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkich.
Likwidacja w 1999 roku województwa nowosądeckiego pozbawiła Towarzystwo dotacji jakiej udzielał Wojewoda Nowosądecki na prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej. W związku z tym Towarzystwo obecnie zajmuje się głównie prowadzeniem edukacji muzycznej dzieci i młodzieży poprzez szeroko rozbudowaną sieć Społecznych Ognisk Muzycznych na terenie byłego województwa nowosądeckiego oraz współorganizowaniem znaczących imprez muzycznych jak: Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza w Krynicy-Zdroju, Konfrontacje Młodych Talentów, Salon Muzyczny w Nowym Sączu czy Wakacje z Muzyką.
Od 2000 roku swoją działalność opieramy w głównej mierze na środkach pochodzących od beneficjentów uczestniczących w realizowanych zadaniach, a także na wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niektórych samorządów oraz indywidualnych darczyńców i firm. Do samorządów które nas wspierają systematycznie należ zaliczyć: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Urzędy Miast w Nowym Sączu i Rabce Zdroju, Urzędy Gmin w Mszanie Dolnej i Chełmcu. Pomagały nam także Urzędy Miast w Gorlicach i Nowym Targu.
Nasze Towarzystwo z dniem 6 stycznia 2005 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala nam otrzymywać od ofiarodawców 1% ich podatków. Liczymy na wsparcie Państwa w tej akcji. Nasz numer KRS: 0000030181.